Covid-19

Algemene Regels

 • Voor en na de training houd je steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken, hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Blijf ook thuis als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op hetCOVID-19 virus. Ga pas weer naar de sportclub als het mag van de arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet naar de sportclub, vanwege het risico op een hartontsteking.
 • Bij een positieve test gelieve zo snel mogelijk Sensei Bart (0477/194818) te verwittigen. Hij zal verder de nodige stappen ondernemen. Die betrekking hebben tot de clubwerking.

Voorbereiding thuis

 • Laat tijdig weten dat je aanwezig zult zijn. Dit kan eenvoudig door onderstaande link te volgen. Zet naast je naam in de kolom van de betreffende training een kruisje. Link aanwezigheidslijst
 • Trek je Karate-Gi indien mogelijk al aan om drukte in de kleedkamers te vermijden.
 • Zorg voor een propere uitrusting, zowel Gi als persoonlijke bescherming wassen na gebruik.
 • Ga bij voorkeur alleen en op eigen kracht naar de sportlocatie.

Maatregelen bij aankomst sporthal                          

 • Gelieve een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van kinderen.
 • Het gebruik van een mondmasker is sinds 11 juli ook verplicht in alle Brugse stadsgebouwen. Zowel sporters als niet sporters boven de 12 jaar dienen dus een mondmasker op te zetten bij het betreden van het sportgebouw.
 • Ouders mogen hun kinderen, mits het dragen van een mondmasker, begeleiden naar de zaal. In de zaal zelf worden momenteel nog geen toeschouwers toegelaten.
 • Bij het betreden van de zaal moet iedereen zijn handen ontsmetten.

Tijdens de training

 • We trainen voorlopig (zoals altijd op zondag) in 2 groepen en trekken de grens op 12 jaar. Momenteel zijn beide groepen samen nog 1 sportbubbel van max 50 deelnemers. Naargelang de geldende maatregelen en het aantal aanwezigen kan dit nog wijzigen.
 • Bij het oplijnen zal zoveel mogelijk voldoende afstand gehouden worden tussen de verschillende groepen.
 • Trainen met contact zal gebeuren met een vaste partner per les.
 • Het gebruikte materiaal zal enkel uitgewisseld worden tussen de personen die op dat moment samen trainen.
 • Binnen een sportbubbel van 50 mensen hoeft er tijdens het sporten geen 1.5m afstand gehouden worden.
 • Er zal tijdens de training wel enig contact zijn, maar enkel nog maar tijdens afstandsgevecht en het gebruik van stootkussens. Alle technieken waar grijpen en nauw contact bij te pas komen zullen voorlopig nog gemeden worden.
 • Bij het trainen met stootkussens en contact is het dragen van een masker verplicht vanaf 12 jaar. Zie verder voor meer info omtrent sporten met een mondmasker.
 • Kinderen tot 12 jaar hoeven dus geen masker te dragen tijdens de training, de lesgevers zullen dit wel doen.
 • Wie ondanks het gebruik van een masker nog ieder contact wenst te mijden dient dit kenbaar te maken aan de Sensei.

Na de training

 • Gedeeld materiaal zal door de lesgevers onmiddellijk gereinigd/ontsmet worden.
 • Verlaat na de les zo snel mogelijk de zaal. Verder sociaal contact gebeurt buiten het gebouw met respect voor de geldende maatregelen.
 • Bij het verlaten van de zaal dient iedereen zijn handen te ontsmetten.
 • Ontsmet je eigen gebruikte sportmateriaal.

Gebruik mondmasker tijdens de training 
(enkel voor +12 jaar)

Over het gebruik en nut van mondmaskers is reeds veel geschreven. Toch willen we als club onze leden zo correct mogelijk informeren en de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk verzekeren. Na het lezen van de beschikbare informatie betreffende sporten met een mondmasker, komen we tot de volgende bevindingen.

Enkele feiten:

 • Tijdens het trainen zonder contact is het gebruik ervan momenteel geen verplichting. Anderzijds is het houden van 1.5m afstand ook niet meer verplicht binnen de bubbel van 50 sporters. Dit verhoogt natuurlijk de kans op een besmetting.
 • Bij trainen met contact is het verplicht een mondmasker te dragen.
 • Het dragen van een chirurgisch of katoenen masker bij het sporten, is echter niet gezond, zeker bij intensief sporten is er verhoogde kans op hypercapnie (verhoogde CO2 opname). Met alle gevolgen vandien.
 • De eigenschap van een mondmasker om anderen te beschermen verdwijnt bijna volledig door het krachtig ademen tijdens inspanningen.

Om op gezonde wijze te sporten zijn er 2 mogelijkheden:

Het standaard sportmasker, die vaak uit polyester is vervaardigt, ademt iets makkelijker dan een katoenen of wegwerpmasker. Helaas verdwijnt ook hier het beschermende effect naar anderen bij het krachtig ademen tijdens het sporten. Het beschermt dus zeker de drager niet en ook maar zeer beperkt de ander sporters in je nabije omgeving.

Het sportmasker met ventielen en filter laat veel beter intensief sporten toe. Door de filter kan er makkelijker krachtig worden ingeademd, en via de ventielen kan er krachtig uitgeademd worden. Dit laatste heeft natuurlijk als gevolg dat anderen rondom jou minder beschermd zijn. De uitgevoerde lucht heeft namelijk minder weerstand dan bij een standaard mondmasker. Daar je inademt door een filter die vergelijkbaar is met een FFP2 masker, biedt deze wel meer bescherming aan de drager.

Het gebruik van een mondmasker gedurende gans de training zullen we (nog) niet verplichten. Van zodra we met contact werken (ook met stootkussens) is iedereen wel verplicht. Welk type masker je draagt laten we aan jullie over. Wil je jezelf gans de training met wat meer zekerheid beschermen, dan kan je beter een sportmasker zoals het type van Breezy gebruiken. Vind je het voldoende om anderen te beschermen kan je een gewoon masker opzetten bij het trainen met contact of eventueel gans de les, maar weet dat deze niet veel effect meer heeft bij intensief sporten.

Ideaal zou zijn om iedereen met een mondmasker met filter te laten trainen. Dit zou de meest veilige en verantwoorde manier zijn om met en zonder contact te sporten. Daar de aankoop van dergelijk masker toch iets duurder is willen we dit nog niet verplichten. Het is wel mogelijk dat dit in de toekomst toch gebeurt daar dit veel veiliger is dan geen masker of een gewoon masker.

Als laatste willen we ook nog opmerken dat het masker van Breezy vrij uniek is. Er bestaan nog maskers van hetzelfde type, maar beschikken niet over de juiste filter. Meestal gaat het dan om filters om de lucht tegen vervuiling te filteren.

Als je verdere vragen hebt over het gebruik van een mondmasker tijdens de les, contacteer dan Sensei Bart.