KidsKarate

Wat?

De bedoeling van de KidsKarate groep, is om op spelende wijze kennis te maken met karate. Daar karate soms nog te technisch is voor jonge kinderen leggen we meer de nadruk op bepaalde bewegingsvaardigheden. Gelijkaardig aan de vele Multimove initiatieven proberen we dan ook de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen. Hierbij oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden gekoppeld aan de meest eenvoudige karatetechnieken.  De 12 bewegingsvaardigheden zijn dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, staan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Voor wie?

De doelgroep van deze lessen zijn kinderen van 3e kleuter en 1e leerjaar. Voor het seizoen 2021-2022 dat in september start zijn dit dus de kinderen geboren in 2015 en 2016.

Belang van bewegingslessen:
  • Aangezien de motorische vaardigheden bij (jonge) kinderen in volle ontwikkeling zijn, moeten ze nog meer dan anderen gemotiveerd worden om veel te bewegen.
  • Een goede motorische ontwikkeling zorgt er bovendien voor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.
  • Elk kind moet deze 12 fundamentele bewegingsvaardigheden stuk voor stuk op jonge leeftijd verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en te bevorderen.
  • Alle bewegingen die een kind nu en later zal leren, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sport specifieke (o.a. karate) vaardigheden te leren.

 

Wat is de link met karate

Verkeerdelijk wordt vaak gedacht dat karate enkel trappen en stoten is. In karate komen namelijk ook werp en valtechnieken voor, klemmen en grepen, enz. Dit maakt het ideaal om te combineren met de principes van Multimove. Daarnaast proberen we ook reeds op creatieve wijze de discipline en etiquette die gepaard gaat met karate reeds bij te brengen. Het belangrijkst blijft natuurlijk dat de kinderen plezier maken.

karate is dus zeker een ideale sport voor een brede motorische ontwikkeling van onze kinderen. 

Praktisch:

De werking van de KidsKarate lessen verloopt iets anders dan voor de andere groepen.

Zo zullen zij zich nog niet moeten bekommeren over examens en graden. Het doel is plezier maken en in beweging te zijn terwijl we de fundamenten voor het beoefen van karate reeds leggen...

Naast het ontbreken van examens zijn praktisch ook een aantal zaken anders. Er is wekelijks training maar er zullen iets minder lessen zijn dan voor de andere groepen. Zo starten we pas half september en tijdens de vakanties vallen er wat meer lessen weg. Op onze kalender kan je alle data terugvinden wanneer er les is. We voorzien 30 trainingen per seizoen. 

Bij de KidsKarate groep ontvangt men ook nog geen examensyllabus, gradenboekje of badges. De bedoeling is om deze te geven gedurende de periode dat men KidsKarate doet als een soort beloning of erkenning van hun vorderingen.

Alle nodige info om in te schijven kan je vinden op de pagina: Praktisch\Inschrijvingen KidsKarate