Covid-19

Versie 30/08/2020, wijzigingen staan in het rood

Algemene Regels

 • Voor en na de training houd je steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken, hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Blijf ook thuis als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het COVID-19 virus. Ga pas weer naar de sportclub als het mag van de arts.
 • Bij een positieve test gelieve zo snel mogelijk Sensei Bart (0477/194818) te verwittigen. Hij zal verder de nodige stappen ondernemen, die betrekking hebben tot de clubwerking.

Voorbereiding thuis

 • Vul tijdig de aanwezigheidslijst in om je aanwezigheid op de training te bevestigen. Zet naast je naam in de kolom van de betreffende training een kruisje.
 • Trek je Karate-Gi indien mogelijk reeds aan om drukte in de kleedkamers te vermijden. Dit is verplicht voor -12 jarigen om contact tussen de 2 leeftijdsgroepen te minimaliseren.
 • Zorg voor een propere uitrusting, zowel Gi als persoonlijke bescherming wassen na gebruik.
 • Ga bij voorkeur alleen en op eigen kracht naar de sportlocatie.

Maatregelen bij aankomst sporthal                          

 • Gelieve een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van kinderen.
 • Iedereen boven de 12 jaar dient bij het betreden van één van de sportlocaties een mondmasker te dragen.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar maken geen gebruik van de kleedkamers (moeten reeds hun gi aanhebben)
 • Ouders mogen hun kinderen, mits het dragen van een mondmasker, begeleiden naar de zaal. In de zaal zelf worden momenteel nog geen toeschouwers toegelaten.
 • Bij het betreden van de zaal moet iedereen zijn handen ontsmetten.

Tijdens de training

 • We hanteren 2 sportbubbels die elk maximum uit 50 sporters bestaan.
  • Bubbel 1 zijn alle -12 jarigen en bubbel 2 alle +12 jarigen.
  • Contact tussen beide groepen moet zoveel mogelijk vermeden worden.
  • Op zondag verzamelen de -12 jarigen in de danszaal, en de + 12 jarigen in de mattenzaal.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de volledige training vanaf 12 jaar. Zie verder voor meer info omtrent sporten met een mondmasker.
 • Kinderen tot 12 jaar hoeven dus geen masker te dragen tijdens de training, de lesgevers zullen dit wel doen.
 • Trainen met contact blijft beperkt tot afstandsgevecht en oefeningen met stootkussens en dergelijke. Alle technieken waar nauw contact bij te pas komt zullen voorlopig nog gemeden worden.
 • Trainen met contact zal gebeuren met een vaste partner per les.
 • Het gebruikte materiaal zal enkel uitgewisseld worden tussen de personen die op dat moment samen trainen.
 • Binnen een sportbubbel van 50 mensen hoeft er tijdens het sporten geen 1.5m afstand gehouden worden.
 • Wie ondanks het gebruik van een masker nog ieder contact wenst te mijden dient dit kenbaar te maken aan de Sensei.

Na de training

 • Gedeeld materiaal zal door de lesgevers onmiddellijk gereinigd/ontsmet worden.
 • Verlaat na de les zo snel mogelijk de zaal. Verder sociaal contact gebeurt buiten het gebouw met respect voor de geldende maatregelen.
 • Bij het verlaten van de zaal dient iedereen zijn handen te ontsmetten.
 • Ontsmet je eigen gebruikte sportmateriaal.

Gebruik mondmasker tijdens de training 
(enkel voor +12 jaar)

Over het gebruik en nut van mondmaskers is reeds veel geschreven. Toch willen we als club onze leden zo correct mogelijk informeren en de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk verzekeren. 

Enkele feiten:

 • Tijdens het trainen zonder contact is het gebruik ervan momenteel geen wettelijke verplichting. Anderzijds is het houden van 1.5m afstand ook niet meer verplicht binnen de bubbel van 50 sporters. Dit verhoogt natuurlijk de kans op een besmetting. Ook al train je zonder intensief contact.
 • Bij trainen met contact is het wel wettelijk verplicht een mondmasker te dragen.
 • Het dragen van een chirurgisch of katoenen masker bij het sporten, is echter niet gezond, zeker bij intensief sporten is er verhoogde kans op hypercapnie (verhoogde CO2 opname). Met alle gevolgen vandien.
 • De eigenschap van een mondmasker om anderen te beschermen verdwijnt bijna volledig door het krachtig ademen tijdens inspanningen.

Om op gezonde wijze te sporten zijn er 2 mogelijkheden:

Het standaard sportmasker, die vaak uit polyester is vervaardigt, ademt iets makkelijker dan een katoenen of wegwerpmasker. Helaas verdwijnt ook hier het beschermende effect naar anderen bij het krachtig ademen tijdens het sporten. Het beschermt dus zeker de drager niet en ook maar zeer beperkt de ander sporters in je nabije omgeving. Bovendien wordt een masker al gauw nat van het zweten tijdens het sporten, waardoor het ook veel minder effectief is.

Het sportmasker met ventielen en filter laat veel beter intensief sporten toe. Door de filter kan er makkelijker krachtig worden ingeademd, en via de ventielen kan er krachtig uitgeademd worden. Dit laatste zou als gevolg hebben dat anderen rondom jou minder beschermd zijn. De uitgevoerde lucht heeft namelijk minder weerstand dan bij een standaard mondmasker. Testen hebben echter uitgewezen dat dit niet meer is dan bij het gebruik van een gewoon masker. Daar je inademt door een filter die vergelijkbaar is met een FFP2 masker, biedt deze wel meer bescherming aan de drager.

Om zo veilig mogelijk te werken is het voortaan verplicht een mondmasker te dragen gedurende gans de les vanaf 12 jaar. Welk type masker je draagt laten we aan jullie over. Wil je jezelf met wat meer zekerheid beschermen, dan kan je beter een sportmasker zoals het type van Breezy gebruiken. Ideaal zou zijn om iedereen met een mondmasker met filter te laten trainen. Dit zou de meest veilige en verantwoorde manier zijn om met en zonder contact te sporten. Daar de aankoop van dergelijk masker toch iets duurder is willen we dit nog niet verplichten. 

Als laatste willen we ook nog opmerken dat het masker van Breezy vrij uniek is. Er bestaan nog maskers van hetzelfde type, maar beschikken niet over de juiste filter. Meestal gaat het dan om filters om de lucht tegen vervuiling te filteren.

Als je verdere vragen hebt over het gebruik van een mondmasker tijdens de les, contacteer dan Sensei Bart.